Hem

    Introduktion


    Nyheter


    Parkförvaltningen


    Slötorps Gästgiveri


    Slötorp Dåseberga
    Järnvägar - SDJ

        Slötorp-Dåseberga 1.0
        Slötorp-Dåseberga 2.0
        Transoceans Fartyg
        Husen kring banan
        Folket på banan
        MJ-projekt


    Dåseberga Mek. Werkstad


    Dåseberga Butik


 

 

 

Slötorp-Dåseberga Järnväg - SDJ

 

Det är min modellbanas signatur. Den "utspelar" sig i ett lite småsömnigt 50-60-tal därför att det var en tid som för mig stod för värme, sammanhållning och framtidstro - no end to the possibilities - som Cable Guy uttryckte det.

 

Slötorp-Dåseberga har ingen exakt verklig motsvarighet utan är snarare en samling detaljer som tillsammans avses likna en plats i Sverige vid den tiden. Om det är så att någon påstår att "precis så ser det ut där ... eller var det där?!?!?" - då har jag lyckats!

 

Det är alltså miljön jag vill åstadkomma där delarna samspelar för att ge rätt tidsintryck. Det gör också att jag rätt enkelt kan ändra från en tidsperiod till en annan bara genom att t ex byta fordonen och en del strategiskt placerade figurer till den önskade. Extra spännande blir det eftersom de stora samhällsomdanande rivningarna inte började förrän slutet av 1960-talet, därmed  fanns mycket av all tidigare bebyggelsestruktur kvar från hela industrialismens barndom. Det ger rätt spännande förutsättningar för modellpresentationer.

 

Slötorp-Dåseberga har hittills funnits i två versioner där version 1 är gjord för den trångbodde och får plats i en vanlig 60 cm bred garderob. version 2 är konstruerad för ett helt rum och då som en anläggning utefter väggarna. Se menyalternativen till vänster för respektive version.

 

Eftersom mycket av det som finns i vår miljö är specifikt för Sverige, så finns inte så mycket sådant som färdiga byggsatser eller färdiga modeller, då blir det till att bygga om eller bygga själv från ritningar eller uppmätningar. En del av mina modeller har aldrig funnits i Sverige, men är tidstypiska och skulle väl kunna ha funnits här. De är då redovisade var för sig som egna byggen.

 

Utöver dessa webbsidor så går det att hitta Slötorp-Dåseberga på dessa två siter:

 

 

Det är på de sidorna som mycket av det som händer uppdateras först, så missa inte att titta där också.

 

 

 

 

 

daaseberga.se © 2012 - - • Privacy Policy • Terms of Use

www.daaseberga.se