Hem


    Introduktion


    Nyheter


    Parkförvaltningen


    Slötorp Dåseberga
    Järnvägar - SDJ

        Slötorp-Dåseberga 1.0
        Slötorp-Dåseberga 2.0
        Transoceans Fartyg
        Husen kring banan
        Folket på banan
        MJ-projekt


    Dåseberga Mek. Werkstad


 

 

 

Husen kring banan

 

På en modelljärnväganlägging kommer det alltid att finnas både rakt-ur-lådan byggsatshus och helt specialbyggda (scratchbyggda) att passsa både ägarens och den modellerade miljöns önskningar och behov. Den här listan visar på den sakta ökande flora av byggnader som förekommer i och kring Dåseberga.

 

Dåseberga Fyr

 

Fyrar kan se ut på de mest skilda sätt. Så därför bestämde jag mig för att göra en egen efter eget huvud. Med både Helsingborgs hamnfyr och Kullens fyr i minnet så fick det bli ett fritt bygge med dessa som förbild. Dåseberga Fyr placerades på den högsta punkten ovanför hamnen. Därmed behöver fyrtornet inte vara särskilt högt för att ändå ge lång lyssträcka.

 

Fyren utrustades med ett blinkande fyrljus med samma perioder som Kullens fyr och sköts om av fyrmästaren Nils (Nisse) Blixt och hans hjälpreda vanligen kallad Linslusen. 

 

Nisse Blixt är Fyrmästare och tillika sjöräddningens chef i Dåseberga. Hans kontor ligger i fyrens bottenplan och han hör till kommunens välkända och välrenommerade tjänstemän, om än lite lagom udda ändå.

 

Nisses medhjälpare, kallas oftast linslusen då han är ovanligt noga med att sköta om sin fyr och dess maskineri. Linslusens riktiga namn är Andersson och han sköter också all radiokommunikation i sjöräddnings-centralen och lotsstationen.

 

 

HSB-kvarteret 

 

Vid norra infarten till Dåseberga byggde HSB ett typiskt 1950-talskvarter. Det bestod av fyra byggnader varav vi bara ser gatufasaderna. Som typiskt var så fanns det i bottenvåningen diverse affärer med allt från leksaker till en liten konsumbutik.

 

 

På bilden ovan ser vi kvarteret och från vänster har vi följande verksamheter. Dåse Lek & Hobby, sedan i mitten en liten konsumbutik och längst till höger Tobak och Tidningar.

 

Husen är från början av Fallers fabrikat men omgjorda så tillvida att fönstren gjorts med stora rutor och vita omfamninar runt fönster och dörrar. Ännu återstår en del detaljer men kvarteret börjar finna sin form. Att det ser ut som det lutar är alldeles sant. Kvarteret ligger i backen ner mot Dåseberga station. 

 

 

Hamnförvaltningen

 

I Dåseberga inre hamn ligger också hamnförvaltningen med tull, hamnkapten och Rederikontoret för Transoceans rederi ägt och förvaltat på bästa sätt av Julius Bååth och hans fru Livh.

 

På denna tyvärr aningen suddiga bild ser vi hamnförvaltningens hus. I de två stora dörrarna på framsidan kommer man till rederiet ochhamnkontor och hamnkapten. På baksidan finns ingången till tullen.

 

 

 

Huset har sitt ursprung i ett Vollmer-hus som fått en totalt annorlunda färgsättning för att passa bättre in i den totala miljön. Det ligger i ändan av intre kajen och hamnspåren slutar strax före. Vi ser här också fören till S/S Puff, ett av de första fraktfartygen  i Bååth´s rederi.

 

 

Brantens Station och kolgård 

 

Brantens station med tillhörande kolgård ligger utefter linjen mot Slötorp. Namnet Branten har den efter det faktum att den ligger alldeles nära ett större stup.

 

 

Brantens station är en Heljanbyggsats som fått lite mer tillsyn och målning. En del icke-svenska detaljer har plockats bort. Som synes är inte Brantenmiljön helt klar än.

 

 

Brantens Kolgård

 

I Branten ligger också en kolgård för att loken ska få lite påfyllning av både vatten och kol på sin väg till Slötorp.

 

 

 

 

Olle i Krökens

 

Det här är egentligen bara en liten del av Olles gård vi ser alldeles i kröken efter att ha passerat Brantens Station. Lite förråd och parkeringsplats för sådant som används mera sällan.

 

 

 

På bilden ser vi en gammal Fordson-traktor som kommer från Teknobygg liksom den gamla SMW-10 vagnen som Olle använder på semestern.

 

 

Fotorakan

 

Fotorakan har blivit namnet på den del av anläggningen där det passar allra bäst att fotografera allt som rullar. Fotorakan var också mitt första försök till bakgrundsmåleri och det blev väl sådär, men det får bli så så länge.

 

 

Här ser vi sträckan i dess färdiga tillstånd, men bakgrundsmåleriet kommer att få en egen sida vad det lider.

 

 

Övningsfältet

Om vi fortsätter motsols vidare från fotorakan så kommer vi till just Övningsfältet. Det är placerat ovanpå tunneln ner till tågmagasinet och fyller på ett bra sätt ett besvärligt höger innerhörn. Några bra bilder är svåra att få till just nu, men en översiktsritning har man  godkänt att jag får visa i alla fall. "Den innehåller ju ändå inget av känslig natur" var kommentaren.

 

 

Som synes är det flera hus och andra möjligen intressanta byggen på gång, men de befinner sig just nu på mitt byggbord sedan en allt för lång tid tillbaka. Dags att ta tag i det igen tror jag.

 

 

Fortsättning följer ...

Hit kan vi väl säga att anläggningen har ett mera färdigt utseende, i övrigt är det ett byggkaos. Därför stannar vi här med husredovisningen ett tag. För de hus som byggts så kommer det att finnas beskrivningar som fördjupningar bakom vart och ett av inslagen på den här sidan.

 

Återkommer!

 

 

daaseberga.se © 2012 -   • Privacy Policy • Terms of Use

www.daaseberga.se