Hem


    Introduktion


    Nyheter


    Parkförvaltningen


    Slötorp Dåseberga
    Järnvägar - SDJ

        Slötorp-Dåseberga 1.0
        Slötorp-Dåseberga 2.0
        Transoceans Fartyg
        Husen kring banan
        Folket på banan
        MJ-projekt


    Dåseberga Mek. Werkstad


 

 

 

Folket på banan

 

Följande förtecknar de olika personer och andra figurer som står att finna på Slötorp-Dåseberga Järnväg i version nr 2 i alfabetisk ordning.

 

Hamn och Sjöfolk


Råttskild, Stuveriarbetare i hamnen. Heter egentligen Johansson, men fick tillnamnet efter att han skilt sig från sin fru som kallades Råttan p g a sina felställda tänder. Hans namn har givit upphov till många dråpliga missförstånd.

 

Stuvbiten, också stuveriarbetare i hamnen. men en av de kortaste. Det gjorde att han var den som oftast lastade in det sista eller ut det första i lastrummen då det var enklast för honom att komma åt.

 

35anoch 36an, kranförare på var sin hamnkran. Båda heter Olsson vilket gjorde att de ofta blev sammanblandade. Därför fick de namn efter sin kranar så att gubbarna kunde veta vem som var var och vem.

 

Hafsörn, Kaj, hamnkapten av den gamla sorten, rutinerad sjökapten från de sju haven som gått iland på gamla da´r. Ibland upplevd som vresig, vilket är fel han är bara van att bli åtlydd. Vid rätt mod kan han berätta de mest sällsamma historier, särskilt om han får en liten dram.

 

Blixt, Nils, fyrmästare och tillika sjöräddningens chef i Dåseberga. Hans kontor ligger i fyrens bottenplan och han hör till kommunens välkända och välrenommerade tjänstemän, om än lite lagom udda ändå.

 

Linslusen, linsputsare oftast kallad linslusen då han är ovanligt noga med att sköta om sin fyr och dess maskineri. Linslusens riktiga namn är Andersson och han sköter också all radiokommunikation i sjöräddningscentralen och lotsstationen.

 

Grundström, Sten, lots som gått grundskolan på riktigt. Det sägs att hans skicklighet att manvörera fartyg beror av att det nog inte funns någon annan som varit upp på så många grund och grynnor som Grundström. Därmed är han en av de få som vet var ALLA grund, grynnor och böar finns i Dåseberga skärgård.

 

Pullman, Styrbjörn, skeppare med engelskt påbrå på bogserbåten S/B Söle, den större av Transoceanics bogserare.

 

Ankare, Arne, skeppare på bogserbåten S/B John B Lundh, den mindre av Transoceanics bogserare.

 

Krantz von, skeppare med en rejäl skepparkrans på S/S Puff, det minsta lastfartyget i flottan. men naggande gott och riktigt slitstarkt.

 

Flod, Rutger, kanalskeppare och befälhavare på S/S Hwila II. En typisk jovialisk och vanlig kust- och kanalskeppare med stort kunnande och mycken välvilja.

 

Sillén, Rufus, Fiskeskeppare på DG10 Sussie. Mycket duktig fiskeskeppare som alltid landar de bästa varorna oavsett om det handlar om fisk, sill, eller skaldjur. Hans räk- och kräftspad är vida berömt!

 

Gedda, Måns, Fiskeskeppare på DG12 Blunda. Även Gedda är en duktig fiskeskeppare som alltid tävlar (samarbetar) med Sillén på DG10 i alla lägen. De betraktas som det oskiljaktiga paret på sjön. landar alltid bra fångster och deras skaldjur är en kulinarisk sensation.

 

Bååth, Julius, ägare av rederiet Transocenanic vars fartyg alla hade lite lätt "sömniga" namn. Välskött rederi med varierad verksamhet där allt från nära kustfiske till transocean sjöfart förekommer. Julius hustru Livh deltar också hon i bolaget och den som sköter befraktningen för Säll's Colonial ABs räkning.

 

Snook, Ludvig "Ludde", Dåseberga hamns tullkontorschef. Snoken behövdes för att undvika allt för mycket smuggling, men ansågs av de flesta vanligen som en helt onödig tjänsteman. Trots det var Snoken en del av livet i hamnen och utan honom hade det inte varit så trevlig då han hade ett gott humör och en god berättarådra, väl så bra som Kaj Hafsörn.

 

 

Handel och kommunalfolk


Flöjelgren, Tom, Kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen. precis lagom för mycket egensinning för att lätt bli mål för raljerande kommentarer i lokalpressen och särskilt för hans förmåga att vända kappan efter vinden. Kan dock ibland lyckas hitta frågor som verkligen är till nytta varvid alla förvånas stort. Troligen ren bondtur.

 

Pannå, Roger, byggnadsnämndens stilansvarige med valspråket "ska man se det så ska det se bra ut".

 

Säll, Arvid, Grosshandlare av den gamla stammen. Stor, fryntlig, men i affärer ack så traditionell. En typisk företrädare för samhällsandan av idag - trots att det var igår - nämligen snabbare, snålare, girigare. Trots det är Sell en driftig och rejäl person som värnar om sina anställda. Ägare av Säll´s Colonial AB.

 

Mutter, Karl, Lätt skruvad fabrikör och ägare av Dåseberga Mekaniska Verkstad - DMV - som precis som Götaverken i Göteborg eller Helsingborgs MV tillverkar allt inom mekanik såsom fartyg, lok, vagnar, broar, kranar med mera. Ett riktigt klassiskt mekaniskt allt-i-allo-företag.

 

Ström, Victor Axel, Spännande ägare av Dåseberga Elektriska AB - DEAB som vanligen skrev sitt namn som V Axel Ström. Därmed ofta kallad växelströmmen när han flängde fram och tillbaka mellan sitt kontor och DMWs.

 

Leksell, Bolla, ägare av Dåse Lek & Hobby och stor leverantör till stadens hobbyfantaster alla kategorier.

 

Röhk, Inge, Innehavare av kiosken/cigarraffären och trots sitt namn en storrökare.

 

Mansard, Victor, ägare av Dåsebygg AB och en i grunden mycket duktig hantverkare, men lider på grund av snällhet av kronisk brist på tid.

 

 

Järnvägsfolk


Rellsing, Ludvigh, banvakt vid SDJ boendes i stuga 41.

 

Nagel, Bertil, BanC på Slötorp-Dåseberga Jvg. En person som ser till att saker sitter där de ska vara, punkt slut.

Spade, Jens, banarbetare som tillsammans med Rellsing såg till att banstandarden var upp till Nagels nivå. Var den inte det blev det till att göra en ny runda.

 

Staaf, Urban, Stationsinspektor (Stins) på Dåseberga Central, det storvulna namnet på en egentligen rätt liten station. Visade tydligt med signalstaven vem han var och var verkligen den som bestämde när tågen skulle gå.

 

Övningsfältets personal


Luren, en av instruktörerna på skolan som har sitt "högkvarter" inom övningsfältets område. Hör till signaldetaljen och utbildar i teleteknik. Mer vet vi inte då han hävdar att han arbetar med en verksamhet i det dolda.

 

Kryptokalle, den andre av de två instruktörerna på skolan, och naturligtvis bas över kryptoutbildningen. I övrigt lika doldis som Luren och hävdar lika mycket att han jobbar med en mycket viktig verksamhet.

 

Morse, Samuel, inte hans riktiga namn, men det är känt att han har hand om telegrafistutbildningen.

 

Blanketten, stabsgruppens huvudutbildare och mästare på formulär och sätt att organisera organisationer samt även att desorientera.

 

Ladd, Allan S, kaptenlöjnant och chef för signaldetaljen inom övningsområdet.

 

Falk, Okvin, major och rutinerad vaktchef som förestår inpasseringen till övningsområdet. Det är inte mycket, d v s i stort sett ingenting som inte undgår hans öga. Ovanligt bra på att se igenom eventuella försök att slingra sig in.

 

Spetz, Oskar, allmänt utbildningsbefäl för de nyanlända rekryter som måste drillas in.

 

Spjuth, Nils, liksom Spetz ett allmänt utbildningsbefäl.

 

Spaak, Tom, den tredje av de allämnna utbildningsbefälen.

 

Panzar, Rutger, överstelöjtnant och chef för de pansrade och pansarbekämpande enheternas övningar.

 

Striid, Sverker, överste och befälhavare över övningsområdet.

 

Kula, Kennet, Pjäschef för den lilla pvkangruppen.

 

Bom, Fabian, pjäschef för den stora pvkangruppen.

 

Granat, Erik, fordonschef på stridsvagnen.

 

Granat, Ulf, Förare på stridsvagnen.

 

Granat, Gustaf, Skytt på stridsvagnen.

 

Granat, Carl, Laddare på stridsvagnen.

 

 

Övriga


Inge N Ahning, okänd. Den man skyller på i alla lägen när något hänt som inte borde ha hänt, eller när någon inte hänt som borde hänt. Ständigt denne Inge, gift med fru Inga som är lika okänd hon ...

 

Olle i Kröken, heter egentligen Olle Bondhe, avlägsen släkting till övriga bönder i än mer avlägsna släkten men som oftast misstas för att vara av släkten Bonde vilket alltså är fel. Olles gård gränsar till SDJ där banan kröker på ingång till "nålsögat" som skärningen kallas i folkmun.

 

 

Vartefter nya personager tillkommer och deras egenheter blir mer tydliga så redovisas de i den här listan.

 

Återkommer!

 

 

daaseberga.se © 2012 -   • Privacy Policy • Terms of Use

www.daaseberga.se