Hem
    Introduktion
    Nyheter
    Parkförvaltningen

    Slötorp Dåseberga
    Järnvägar - SDJ

        Slötorp-Dåseberga 1.0
        Slötorp-Dåseberga 2.0
        Transoceans Fartyg
        Husen kring staden
        MJ-projekt
    Dåseberga Mek. Werkstad

 

 

 

Projekt - Bildställverk dold bangård

 

På SDJ finns en dold bangård som fungerar som tågmagasin för de normalspårståg som ska bilda tågtrafikbakgrund. Tanken är att ge illusion av en dubbelspårig rikslinje som t ex Västra Stambanan. När då tågen står på en bangård man inte ser är det viktigt med feedback så att inget händer.

 

Den här beskrivningen kommer att visa hur jag gjorde panelen till den dolda bangården - tågmagasinet - och vad jag vill att den ska visa. Jag har samlat två paneler med el för att ha lätt att hantera dem. En är alltså bildställverket och den andra är manöverpanel för belysning o dyl runt om på anläggningen. Här kommer jag dock bara att hålla mig till bildställverket.  

 

 

Så här ser bangården ut i det lite mer stiliserade ställverksutförandet. Jag har förberett för följande funktioner som tänks funka både analogt och digitalt.

 

  • En återfjädrande vippkontakt (on)-off-(on) i varje växelpunkt
  • En strömbrytare för varje spår som bryter spänningen
  • En tryckkontakt för varje spår för att lägga tågväg med ett tryck
  • röd/grön huvudsignal för varje spår som berättar ledigt/upptaget
  • Gula lysdioder som visar lagd tågväg.

 

Själva bilden till panelen gjorde jag i datorn för att montera på en plåt. Jag skrev ut första panelbilden och tejpade den på plåten för att märka ut och förborra alla hål - det blev 65 st till slut. Jag använde ett så kallat dubbhålsborr för att borra första hålet.

 

 

Som synes i bilden så böjer sig plåten för varje hål som borras men det går att räta ut efteråt. När alla hål markerats borras de upp till slutlig hålstorlek med vanliga borr. Jag valde 3 mm lysdioder så alla diodhål ska vara 3 mm. Hålen för vipporna och tryckkontakterna ska vara 6 respektive 7 mm.

 

 

När alla hål borrats så vände jag på plåten och rensade bort skägget med en försänkare. Därefter blev det provpassning av alla komponenter för att justera innan allt för  mycket sitter fast.

 

 

Här ser vi några vippor och tryckkontakter lätt monterade. Ser OK ut så långt tycker jag. På baksidan kommer det att vara relativt lätt att sätta dit sladdarna medan de är lödda i kontakter och lysdioder.

 

 

Samma panel från baksidan. Jag har valt 1-poliga vippor och 1-polig tryckkontakt då jag bara behöver signalpulsen från dem. Det blir däremot skillnad med de sex brytarna som istället är 2-poliga för att samtidigt visa huvudsignalstatus som här ska betyda avstängt eller påslaget spår.

 

Arbetet forsätter med att avsluta håljusteringen och att rikta plåten så den blir plan igen. Därefter skrivs panelbilden ut på nytt och monteras på plåten med spraylim typ fotomonteringslim. Alla hålen trycks ut försiktigt när bilden sitter bra på plåten. I provmontaget nedan har alla elektromekaniska delar kommit på plats liksom handtagen för att skjuta in/dra ut panelen ur sin plats.

 

 

Ser bra ut, men panelbilden är ömtålig utan skydd. Fingeravtryck eller annat kan lätt solka ner det hela så jag skaffade en billig IKEAtavla med glas av polystyrenskiva. 30 kr vilket är billigare än att handla Evergreenark! Skar till en lämplig bit och borrade försiktigt hål en gång till och återmonterade allt igen. Den här gången definitivt.

 

 

 

Det som inte syns är att panelplåten redan innan monterats på en träskiva som allt sitter på. Panelbilden täcker skruvarna. Det gör också att jag enklare kan montera kablar och kontakter så att bildställverket blir en egen enhet att ta ut vid service. Tittar vi in bakom plåten så ser vi det hela.

 

 

Å som vanligt så missar man någon liten detalj under planeringen. På framsidan är hela bilden och placeringen av lampor/lysdioder, brytare och knappar sådan att ytan utnyttjas på bästa sätt. men på baksidan blev det trångt i nederkanten mot "brickan". Som tur var är brickan av trä vilket gör att man enkelt kan karva ur lite grann där så behövs för åtkomstens skull.

 

Nu är det dags att sätta dit alla sladdar och koppla dem till lämpliga kontaktrader för anslutning till kraft och bana. Jag försöker göra små märkningar på datorn som jag limmar framför kontakterna så slipper jag hålla reda på alla anslutningar. Färgsystemet är det vanliga i MJ-världen.

 

 

Etiketterna i nederkanten av bilden är alltså tänkta att limmas fast på framsidan av ett experimentkort där också skruvanslutningarna för växlar, lampor och andra elartiklar satts fast. Kablarna mellan skruvplintarna och panelen är lödda mellan komponenterna.

 

Hela panelen matas med en liten väggtransformator som separat kraftkälla. Det går inte åt så mycket för den här panelen varken i analog eller digital drift. Det är egentligen inte märkvärdigare än så här. Själva den elektriska delen har jag redan berättat om i projektet med växellägesavkänning.

 

Så här ser det ut när det blev helt färdigt och i drift.

 

[Bild: Det färdiga bildställverket]

 

Lycka till!

 

 

/Peter

 

 

 

 

daaseberga.se © 2012 - - • Privacy Policy • Terms of Use

www.daaseberga.se