Hem
    Introduktion
    Nyheter
    Parkförvaltningen
    Slötorp Dåseberga
    Järnvägar - SDJ

    Dåseberga Mek. Werkstad
        Bänkar och Förvaring
        Handverktyg m m
        Mina Maskiner
        Verkstadsprojekt
        Länkar & Litteratur

 

 

 Dear foreign reader, my web pages are written in Swedish as it is my native language. To read them in another language I recommend using Google Translate which I hope will provide a readable version.

 

C3 Uppgradering - Handhjul Ledarskruv

 

Efter ett tag kunde konstatera att jag saknar är ett handhjul på ledar-skruven. Med ett sådant kan man handmata mycket jämnare och lång-sammare än med handhjulet på sadeln och för att det ska bli möjligt behöver man justera och komplettera ändan på den befintliga.

 

Det här arbetet gjordes samtidigt som arbetet med sadeln eftersom det i båda fallen är nödvändigt att ha ledarskruven urtagen ur maskinen. I samma tag så vill jag göra lagringen bättre på högersidan och dessutom kunna eliminera axiella glapp samtidigt som jag får dit ett nytt handtag med skalring. För att få in allt detta krävs en förlängning av ledarskruven samt ett nytt lagerhus med tillbehör.

 

Bild 1 visar raden av delar som åtgår till den här modifieringen.

 

 

Bild 1: Alla delar till ledarskruvens modifiering.

 

I övre raden ser vi det nya lagerhuset, handhjulet och dess vev. Handhjul och vev är inköpt material. I undre raden ser vi från vänster; en dammhylsa, kullager 1, distansring, kullager 2, ledarskruvsförlängningen, låsmuttern och sist skalringen. I det slutliga utförandet så har skalringen blivit något bredare för att också täcka låsringen.

 

Vid provsammansättning ser det nya lagerhuset ut som i bild 2. En kompakt och stilren enhet.

 

 

Bild 2: Det provsammansatta nya lagerhuset.

 

Lägger vi till handhjulet också så blir hela paketet ungefär så stort som visas i bild 3.

 

 

Bild 3: Den renoverade sadeln åter på plats med nytt handhjul och bättre funktion.

 

Väl kommen så här långt så sattes ledarskruven upp i svarven och dess högerända borrades med 8 mm diamter till ca 25 mm djup. Jag var noga med att få hålet så nära i dimension som möjligt vilket underlättar att limma förlängningen med Loctite samt att jag dessutom borrade ett tvärhål för en låssprint som döljs under dammhylsan.

 

När det var klart och förlängningen på plats så återmonterades ledarskruven och det nya lagret fick sina nya hål utmärkta på svarvbädden. Genom att låsa matningen runt ledarskruven så långt åt höger som möjligt och samtidigt trycka allt åt vänster mot det andra lagret så får man automatiskt rätt position för det nya lagret. Bara att dornmärka och borra för M6-gänga i två hål.

 

När lagerhuset kommit på plats ställs paketet in så att det inte finns något glapp kvar i längsled (axiellt) utan ledarskruven är låst av de två lagren i det nya lagerhuset. Låsmuttern dras åt lagom och låses med sin skruv. Det nya handtaget träs på för att mäta ut längden av skalringen, och när det är inmätt och bearbetat så sätts det hela på plats och låses fast. Som avslutning skruvas fångskruven in i axeln och hindrar att handhjulet kan trilla av även om inte dess låsskruv är åtdragen. Det hela ser sedan ut som i bild 4.

 

 

Bild 4: Den nya ratten och lagerhuset för ledarskruven på plats.

 

Den här uppgraderingen gjorde verkligen en stor nytta för maskinen, både genom att glappet försvann och att man nu har möjlighet att mata sakta och jämnt även för hand. Bild 4 visar hur det ser ut innan den nya skalringen och det målade handtaget är klart.

 

Komplettering av bilder kommer.

 

/Peter

 

 

 

 

 

daaseberga.se © 2012 -   • Privacy Policy • Terms of Use

www.daaseberga.se