Hem


    Introduktion


    Nyheter


    Parkförvaltningen


    Slötorp Dåseberga
    Järnvägar - SDJ

        Slötorp-Dåseberga 1.0
        Slötorp-Dåseberga 2.0
        Transoceans Fartyg
        Husen kring banan
        MJ-Projekt


    Dåseberga Mek. Werkstad


 

 

 Dear foreign reader, my web pages are written in Swedish as it is my native language. To read them in another language I recommend using Google Translate which I hope will provide a readable version.

 

Båtar - S/S Puff

 

Jag har ju ett hamnavsnitt på SDJ och där ska naturligtvis ligga fartyg. Efter att ha ramlat på en sida om engelska puffers - små kanalgående lastfartyg - så fastnade jag för en GA-ritning (General Arrangement) på en puffer med namnet VIC 56 så blev det bygge av.

 

 

Dessa puffers var egentligen framtagna som behändiga supplyfartyg i kust- och kanaltrafik. De var slitstarka och lagom små för att kunna fungera som deltagare även i en svensk miljö till och med kanalmiljö. När jag kom till sidan för VIC 56 som dessutom hade en ritning så var det alltså klart för bygge. Ritningen finner ni här:

 

http://www.vic56.co.uk/plan.htm

 

Med en som utgångspunkt gjorde jag först en dummy från en gammal cornflakeskartong. Jag ville se den färdiga storleken och förstå vilka material jag behövde. Storleken blev väldigt bra även för en mindre hamn än min. Kartongdummyn funkade också sedan bra som mall för att skära ut plastarken till det som senare ska bli S/S Puff.

 

 

Så här ser dummyn ut i hamnen. Fartyget ser ut att sitta på aktern vilket är helt förebildsriktigt. All maskin och pannor fanns ju under styrhytten. Det hela ändrar sig när lastrummet är fyllt förstås. Nåväl, testen utföll till belåtenhet och det var bara att sätta igång och bygga. Botten gjordes av 2 mm plasticard likson de längsgående formarna och huvudspantet under styrhytten. Resten görs av 0,75 mm plasticard med lämpliga förstärkningar.

 

 

Här har botten och däck kommit på plats och skrovformerna börjar skymtas. Här är det också tydligt att skrovet är enkelt att bygga då det inte har några dubbelkrökta ytor. Alltså ett perfekt förstagångsbygge.

 

 

Lite mer har kommit på plats. Däckshus akteröver, skorsten och mast. Fönstren (ventilerna) har märkts ut och monterats. De är färdigköpta sådana av minsta storleken. Jag valde de utan glasinsats denna gången.

 

 

Nu har det tillkommit skrovsidor och styrhytt också. Spanten syns svagt på bortsidan av lastluckan och färgprov har gjorts. Dessutom har en bit trädäck tillkommit på fördäck (backen). Den röda bottenfärgen och den svarta skrovfärgen är bra, men den gula överbyggnaden ser hemsk ut, huuuuu! Måste ändras!

 

 

Den sandbruna färgen var mycke bättre. Riktigt epokrätt faktiskt. Den kör vi på.

 

 

Mera saker! En winch på fördäcket som nu fått lite färg också. En roderkvadrant på akterdäcket, stege till styrhytten, en massa olika ventiler för friskluft, och så en avbärarlist på skrovsidan. Ett nytt färgprov, den här gången av en röd färg till däcket.

 

 

En närmae titt på akterdäcket (poopen) avslöjar att det blivit trädäck även här. Inredning i styrhytten är också på väg syns det.

 

 

En detaljbild av styrhytten visar at kompass finns på plats liksom ratt. På den här fartygstypen sattes ratten mot styrhyttens bakvägg för att man ska slippa kedjorna till roderkvadranten över golvet. I praktiken var det så att en kedja gick upp från vardera sidan av skorstenentill ett hjul på rattens axel. Vred man rratten så drogs kedjan åt det hållet och kejan till rodret följde med. Kedjan var skyddad av en tunnel när den gick över hyttak och däck. Tunneln syns svagt på vardera sidan om skorstenen.

 

 

Nu ägnar vi oss åt förändan ett tag. Det som ska bli steamwinch provas på plats på däcket. Kommer att bli rätt i storlek och placering.

 

 

På den här suddiga bilden skymtar en blivande winch som har kommit lite längre. Det var ett lagom pilligt jobb med många smådelar som på bilden ändå kommit till rätt bra.

 

 

 

Det mesta på plats på winchen men den är ännu inte klar siom synes. Det fattas fortfarande några delar som jag funderar på hur de ska bli till. Men allt ser rätt ut hittills.

 

 

Nu ser vi fartyyget mer uppifrån. Ett försök att visa den påbörjade nåtningen av däcken. Vi ser några trådar på hitsidan av akterdäcket. Vad jag gör är alltså att jag limma en sytråd i vart och ett av spåren i träflaket så att det liknar ett nåtat trädäck. Det här är ett verkligt pilligt jobb som får ta sin tid.

 

  

 

Här syns nåtandet på fördäcket. En tråd i varje ränna, men snyggt blir det när det är klart. Ibland försvinner trådarna och upphittas strax efter på någon av fingrarna, suck.

 

 

Nu har ankarklysen och däcksgenomföringarna dit kommit på plats. Liksom däcksgenomföringarna för ankarkättingen ner till kättingboxen under däck. Också hålen för förtöjningslinorna i fören har blivit borrade.

 

 

Nu har däcken blivit nåtade, skrovet och ankarkättingsklysen målade och relingsöverliggaren liksom täckningen för lastluckan och taket på styrhytten har kommit på plats. Det tar sig med andra ord.

 

 

En bild i mer normal vinkel ger en bättre överblick av status just nu.

 

 

Mer grannlåt tillkommer. Det börjar bli dags att sätta upp ståndarna för mantåget på backen och poopen. Först en två-håls mässingstople som sedan får en mjuk metalltråd som mantåg. Tråden ansluter till skrovet på naturliga ställen. Livbåten stod vanligen så här ovanpå lstluckan på "fötter" av bredare bräder med skoning så att presenningen inte skulle skadas och läcka vatten.Ett par små stegar från lastluckenivå upp till gången bredvid htten och upp på akterdäcket. Rött inne i ventilerna och provpassning av winchen.

 

 

Dags för ankare. Den vanliga typen med sin kätting. Jag brydde mig inte om bättre skarvning än med sytråd för det hela döljs helt inne i ankarklyset.

 

 

Här syns att ankarna kommit på plats. Kättingen kommer upp ur klysen, rundar winchrullarna och "rinner" ner till kättingboxen under. Winchen blev bra och helt rätt placerad. Mantåget börjar få form men syns dåligt då mässingtråden försvinner mot bakgrunden. Roderkvadranten har kommit på plats liksom halkipar och pollare.

 

 

En lite tydligare bild innan kättingen målades. Här syns hur väl det hänger ihop. Nästa steg avr att måla ståldäcket med sin skyddsfärg. Vid den här tiden var den rödaktig, senare en blågrön färg.

 

 

Sedd lite grann från ovan ... Aktra mantåget börjar arta sig. Kedjetunnlarna för kättingen till roderkvadranten på plats, och masten börjar få detaljering. Vantspridaren och hyllan till topplanternan på plats, liksom kragen och ringen till vantfästen respektive blocken till lyftbom och winchlina.

 

 

Nu är förstaget strax på plats tillsammans med öglorna i relingen till vanten. Alla de här små detaljerna tar sin tid  och är ibland riktigt petiga att få dit.

 

 

Så lossnare det en stund igen å nu har det blivit mer rigg, d v s lastbommen på platsoch stagen till skorstenen tillsammans med räcket till styrhyttslejdaren. mantåget på backen också klart och fler detaljer får rätt färg vartefter.

 

 

En bild i en bättre vinkel visar detaljerna lite bättre.

 

 

Nu börjar riggningen nå färdigstadium. Förstag på plats, liksom lyftdelarna - den löpande riggen.

 

 

Nu är även vanten på plats - den stående riggen, och et litet stöd för bomänden framme på styrhytten. Fräslarkrans uppsatt liksom två små räcken vid däckstrapporna och fler detaljer fått färg.

 

 

Här är hon nästan färdig, bara lanternorna kvar.

 

 

Avslutningsvis ser vi S/S Puff färdig tillsammans med S/B Söle (till höger) och S/S Hwila II (till vänster) i Dåseberga hamn. När nu S/S Puff äntligen blev klar så kunde arbetet med Hamnkran 35 fortsätta.

 

S/S Puff var inte det största fartyget i lastflottan men bra och mycket väl framförd i alla väder av sin kapten, skeppare von Krantz.

 

 

Återkommer!

 

 

daaseberga.se © 2012 -   • Privacy Policy • Terms of Use

www.daaseberga.se