Hem


    Introduktion


    Nyheter


    Parkförvaltningen


    Slötorp Dåseberga
    Järnvägar - SDJ

        Slötorp-Dåseberga 1.0
        Slötorp-Dåseberga 2.0
        Transoceans Fartyg
        Husen kring banan
        MJ-Projekt


    Dåseberga Mek. Werkstad


 

 

 Dear foreign reader, my web pages are written in Swedish as it is my native language. To read them in another language I recommend using Google Translate which I hope will provide a readable version.

 

Båtar - Tjänstebåt 123 Dåseberga Lots

 

I SDJ's fartygsflotta ingår naturligtvis en lotsbåt. Här beskriver jag bygget av Tjänstebåt 123 Dåseberga. Det är även denna gång en byggsats från NOCH som består med utgångsmaterialet men nu med numret 35705.

 

Visserligen är byggsatsen till NOCHs lilla lotsbåt i sina huvuddelar samma som deras bogserbåt med bara några små skillnader. Den är därmed också lika fel i storlek och med ett lika lite svenskt utseende. Låt oss se om det går att göra något åt det.

 

Bilden nedan visar NOCHs byggsats utspridd på bordet.

 

Bild 1: NOCH-byggsatsen precis uppackad.

 

Det vi ska göra är i stora drag följande:

 

  • Justera skrovet för lite högre fribord (sidor) och akter.
  • Byta ut däckshuset.
  • Rigga om jämfört med modellen.
  • Lägga till detaljer som för tankarna till en lotsbåt.
  • Kanske montera belysning.
  • Rätt målning och dekaler för Svenska förhållanden.

 

Jobbet bör dessutom göras i ungefär den ordningen också.

 

 

Skrovet

 

Här börjar vi med att limma en 2 mm plstskiva under den svarta skrovdelen. Det gör hela båten lite högre och mer visuellt rätt. Plastskivan är den vita delen underst. Därefter kapar vi bort det gamla däckshuset och ersätter det först med en slät plastskiva som grund för det nya däckshuset.

 

Vi lämnar delarna längst akterut och förut som de är. De fungerar bra. Med skivan tillskuren limmas hela grunddelen av skrovet ihop så att det blir en hel enhet.

 

Bild 2: Det justerade och ihoplimmade skrovet.

 

När detta torkat är det dags att mäta ut för det nya däckshuset.

 

Intressant att notera är att lotsbåtarna oftast byggdes i mycket små serier om det gjordes mer än en i taget alls. Det i sin tur betyder att variationen är hur stor som helst och sedan har de "uppgraderats" vid olika tillfällen för att passa sin tjänstgöringsplats, alltså ytterligare variation.

Det ger mig då rätt mycket frihet att göra lite som jag vill (och kan) och ändå få ihop ett trovärdigt resultat.

 

Har läst tillämpliga delar av boken LOTSBÅTAR av Ingvar Söderholm (ISBN 91-86502-23-9). Mycket intressant faktiskt och det gav en helt annan bild av vad slags båt en lotsbåt egentligen är.

Det är tuffa båtar med stor sjövärdighet. Att de kallas lotskutter beror av kuttertypens stora sjövärdighet och som sedan kompletterats för att kunna vara inte bara transportbåt för lotsar utan allmänna arbetsbåtar för sjösäkerhet. Underhåll av sjömärken, sjömätning och som assistans vid större räddningsuppdrag tillsammans med andra räddningsfartyg.

De görs i Sverige i fyra huvudsakliga storlekar; Liten Snabb och Stor Snabb för mer fartfyllda aktiviteter som räddningsuppdrag och lotsfrakt till snabbgående fartyg, samt Liten Tung och Stor Tung som dessutom är isgående. De är såpass goda isfartyg att de ger små isbrytare en match om kapacitet. 10 cm is med snö på är inget problem.

Modellens storlek motsvarar en stor lotskutter och bästa modellmål blir då en stor tung. Skalalängden blir ca 14,5 m x 4,8 m eller i storlek med Sandhamn 2.

Hittills har jag arbetat med skrovet för att få en bra grund.

 

Bild 3:Skrovhalvorna hoplimmade.

 

Här har jag limmat "däckshalvan" med "underkroppshalvan" och tagit bort sådant som inte alls återfinns på någon svensk lotskutter. Den allt för tjocka avbärarlisten utefter sidan är bortfilad liksom den del av bordläggningen som sticker upp ovanför däcksnivå. Dessutom är det tillagt lite remsor för att få till skrovformen och början till det skarndäckslösa däcket är klart. Har dessutom spacklat med modellspackel då kuttrarna var helt släta stålbåtar.

När spacklet torkat och blivit tillslipat är det dags att märka ut för och montera det nya däckshuset och göra klart däcket mot huset.

 

Har mätt ut, grovsågat och börjat skära ut fönster i de delar som ska bli långsidorna på däckshuset.

Linjerna på plasten är lite tunna på bilden men jag tror att ni ser det mesta.

 

Bild 4: Utsågning av fönster

 

Jag har limmat ihop de två utgångsbitarna på platser som ska tas bort för att vara säker på att båda sidor blir helt lika. Fönstren är först borrade i hörnen och sedan utsågade med en guldsmedssåg. Kvar att göra är fönstret i dörren.

 

De hoplimmade långsidorna på däckshuset har fått sina sista fönsteröppningar utfilade och i samband med att de stora hörndelarna sågades bort så delade sig sidorna till två identiska sidor.

 

Bild 5: Däckshusets långsidor på plats.

 

Jag monterade sidorna tillsammans med två ändstycken för att få en uppfattning om hur det tar sig ut. Jag gör gärna så särskilt när jag inte slaviskt följer en ritning. Det ska se rätt ut och kännas rätt i alla fall.

Lite extra spackling för att jämna av lite bearbetningsmärken innan jag går vidare. Efter avslipning av spacklet så gjorde jag ett färgprov. Något jag gärna gör tidigt i bygget. Det är lättare att ändra innan allt för många småvrår ska fyllas eller undvikas.

 

Bild 6: FärgprovFärgen på däckshuset (Humbrol orange direkt ur burken) blev aningen för röd enligt vad jag sett på bild och vad jag är ute efter. Den skulle dock passa bra till de moderna lotsbåtarna. Däcksfärgen avses likna den däckgröna men denna blev för mörk. Den ska vara ljusare för att jag ska vara nöjd.

Trots det delvis misslyckade färgprovet så får jag ändå fördel av det genom att färgen stabiliserar spacklet och ger det en bättre yta för vidare arbete.

 

Arbetet går vidare med täckning av både förliga och akterliga kappen samt tillskärning och montering av "fram-" respektive "bakrutor". För att göra väggar där flera rutor ska ingå så gör jag på samma sätt som de båda långsidorna som gjordes tillsammans. Skillnaden är att nu ser de olika ut och görs då var för sig.

 

Jag började med att mäta ut och skära till en lagom bit plastark. Efter att ha märkt ut var fönstren ska vara så borrade jag hål i varje hörn. Inte för tätt intill märklinjen, det rättar vi till med en fil sedan.

 

Bild 7: Märkning och borrning

 

När alla fönsterhörn har borrats är det i det ena fallet dags att skåra eller ritsa där väggen ska få små veck.

 

Bild 8: Ritsning

 

Jag har en lite metallvinkel som stöd för första ritsningen för att få den rak och på rätt plats. Därefter vidgar jag ritsen med en trekantfil. Inte så djupt att den går igenom utan bara så det går lätt att vika.

 

Bild 9: Filar ut ritsen.

 

När jag känner mig nöjd så provviker jag och då blir det som på nästa bild.

 

Bild 10: Färdigfilat

 

Så är det dags att såga ut "innehållet" i rutorna en efter en med en guldsmedssåg. För plast använder jag ett fintandat blad för trä. Man måste lossa bladet mellan varje fönster.

 

Bild 11: Utsågning

När sedan alla fönster är utsågade så filas de till nästan slutmått med lämplig nyckelfil.

 

Bild 12: Utfilning

 

Å efter dagens filande så ser det ut så här. Däckshuset börjar arta sig. Innan jag lägger på taket tänkte jag stoppa in en enklare inredning eftersom man kan se in genom fönstren.

 

Bild 13: Fönstren på plats.

 

Efter att limmet satt sig så ska jag slutjustera fönsteröppningarna medelst filning. Slutjusteringen blev bra och lite spackel fick stoppas i några glipor här och där.

 

Kände att jag ville göra ett nytt färgprov efter att ha sett lite andra bilder. Från början hade jag tänkt mig skrovet svart så som brukligt var på de tidigare stålbåtarna (oavsett storlek verkar det som) men bilden gjorde mig tveksam, hmmmm.

 

Bild 14: Nu med orange skrov.


Det passade att testa en gång till just nu, om inte annat för att försegla spackel och finna fler mistor.

Jag blev faktiskt rätt nöjd så här. Den orange färgen stämmer bra och behöver nog inte bli gulare än så trots allt, och med skrovet i samma färg som däckshuset så hänger det ihop bättre! Den gröna däcksfärgen är nog däremot lite mörk ännu.

 

Bild 15: För- och akterförhöjningarna på plats.

 

Det fanns en förhöjning i både för och akter för att däcket inte skulle sköljas över av sjö så lätt. Dessa förhöjningar är nu ditsatta i form av en remsa plasticard med en tråd uppepå kanten som avslutning.

 

När förhöjningsremsan satt fast så formades den på fri hand till något som såg rätt ut jämfört med ritningen. Fortfarande håller båten/modellen sina proportioner bra.

 

Bild 16: Mera detaljer på plats.

 

Nästa delar att komma på plats är dels masten och dels slingerräckena.  räckena är aningen petiga då det ska limmas en överliggare uppe på alla ändar av ståndare och överliggren har en farlig förmåga att trilla av när man som minst vill det.

 

På fördäcket har det också tillkommit en liten ankarkran för att lättare kunna hantera ett rätt stort ankare.

 

Bild 17: Lite inredning i styrhytten.

 

Nu har det tillkommit lite enkel inredning då man kan se in i hytten genom fönstren. Det behöver inte vara mycket, men det ger illusorisk effekt likafullt.

 

På akterdelen av däckshuset har nu också bogserbalken med krok och krokbana blivit till. Den här modellen av lotsbåt är stor nog att kunna bogsera.

 

Bild 18: Masten börjar få utrustning.

 

Smådetaljerna kommer i snabb takt nu. Dags att befolka masten med diverse lanternor och annat. Det är rätt många lanternor på en lotsbåt, betydligt fler än på en "vanlig" båt. Vilka de är samt vad och hur de används kommer jag till längre ner i texten.

 

Bild 19: Handräcken och mera mastutrustning.

 

Aktra luckan till däckshuset med sin bogserkabelguide och några handräcken på däckshuset är nya detaljer utanpå.

 

Inuti har det lagts ut ett sjökort på bordet och föraren har ett hopvikt sjökort på panelen som körunderlag. 

 

Bild 20: Taket på.

 

Nu har taket lagts på. På taket hittar vi skorsten, radioantenn och sidolanternlådorna. Eventuellt tillkommer också en liten radar innan det är klart.

 

Bild 21: Riggning påbörjad.

 

Mera småplock! Den aktra lilla masten är ny liksom kranarmen på fördäcksmasten. Den tunna vita "linjen" från styrhytten till msten är dåtidens fjärrkontroll till sökarljuset (som sitter på bortsidan av masten i bilden). Även dörrhandtag är på plats så nu kan lotsen komma in också.

 

Vi ser att riggningen är på gång. Förstag och sidovant är uppsatta och det är snart dags att sätta upp alla lejdarsteg mellan vanten.

 

Bild 22: Mera färg.

 

Men innan vi går vidare så ska det till lite mer färg. Man använde orange som enhetsfärg och det i stort sett över hela båten, Å det som inte var orange var antingen svart eller däcksgrönt.

 

Bild 23: The fighting face.

 

Vi har hittills bara sett båten från sidan så vi tar väl en bild rakt framifrån så vi ser tjb 123's fighting face med alla sina detaljer. På den här bilden syns också alla lanternor utom akterlanternan. Titta noga.

 

Riggning pågår. Ibland blir det knöligare än vanligt. I det här fallet ska en mjuk tråd in i ett hål nästan under andra trådar och det är lurigt ...

 

Bild 24: Riggning pågår.

 

Vill ha den delen av riggningen klar innan jag fortsätter med lejdarna. De kommer annars att vara i vägen.

Sjöfartsverkets gamla märke i skorstenen samt frälsarkransar är väl annars de stora nyheterna den här gången. Har bättrat på målningen och fått den jämnare, ska bara bli av med kladdet nedanför relingsräckena.

En flagga i aktern (på masten ovanför bogserkroken) kommer, liksom fönster. De tänkte jag prova Krystal Kleer till för att se om det funkar på den här storleken. Det kommer då att betyda att fönstren sitter i liv med väggen i stället för bakom den.

När det är gjort tror jag man kan kalla den här farkosten för färdig, men man vet aldrig ...

 

Lite till blir det i alla fall.

 

Bild 25: Mera riggning.

 

Den löpande riggen, d v s block och tampar för kranen och dess krok har äntligen hittat sina hem. Jag var tvungen att göra en liten vinsch till dem först.

 

Ankaret ligger berett på fördäck och den lilla radarn är uppsatt. Vill minnas dessa första små var av märket Furuno. Sitter på en oproportionerligt stor stolpe, men var tvungen att hamna högre än skorstenen och dessutom i ett fäste som var stabilt. De dynamiska krafterna på en båt är avsevärda när det börjar gå sjögång.

På akterdäck ligger nu också två staplade räddningsflottar och runt aktern håller jag på med avbärarrullen.

 

Nu börjar bygget närma sig färdigt även om det återstår lite justeringar här och där. Att måla detaljer har en tendens att måla om detaljer eftersom det är fasligt lätt att sätta fel färg på fel ställe s a s. Så här ser i alla fall tjänstebåt 123 Dåseberga ut just nu i alla fall.

 

Bild 26: Riggning klar och fönster på G.

 

Försökte göra fönster med Micro Kristal Kleer och det gick väl sådär. Att det är vitt betyder att det inte har torkat än men det ska väl komma det också.

Flagga i akterna på plats liksom gummikorvarna i för och akter som skydd för andra båtar. Livbojarna har bytt plats och flyttat framför hyttdörrarna och fått sin rätta färg. Deras hållare ska bli gråa eller metallblanka. Lejdarna har kommit upp i riggen - sicket pill! och texten LOTS har satts upp på hyttsidorna. Hade inga dekaler och att gnugga var inte ens en tanke. Nej bokstäverna kommer från Slaters och är limmade på hyttsidan.

 

Bild 27: Färdiga bokstäver är perfekt för fartygsmärkning.

 

Det blev lättare att få till text på det viset.

Kvar att göra är att göra klart lejdarna och att bättra färgmissar samt sätta upp ett antal små däck utefter räcket på däcket.

 

I väntan på att all färg ska torka till ordentligt så tar vi en bild med lite båtar i Dåseberga hamn.

 

Bild 28: Lotsen på plats i hamnen.

 

Å vi fick S/S Puff med på ett hörn också. Fortfarande några retsamma smådetaljer kvar, men snart så ...

 

Som tur är har inte Tjänstebåt (tjb) 123 Dåseberga varit ute i busväder, men hade den det så hade säkert Dåsebergalotsen Sten Grundström varit minst lika skicklig i handhavande.

Tjb123 ser nu så här ut som nylevererad (och färdigdetaljerad).

 

Bild 29: Färdig lotsbåt.

 

Det var fenderdäcken och färgjusteringar som var det sista att göras med den här.

Summa summarum ett kul bygge av en båttyp vi nästan aldrig ser i våra sammanhang där ju MJ är huvudsaken. Hoppas att ni gillat resan från alldaglig byggsats till ovanligt resultat.

Tjb123 Dåseberga kommer att pryda sin plats i hamnen närmast "tullkontoret" till den rätta kajplatsen blir färdig nedanför fyren.

Tack för att ni tittade in!

 

Återkommer!

 

 

daaseberga.se © 2012 -   • Privacy Policy • Terms of Use

www.daaseberga.se