Hem


    Introduktion


    Nyheter


    Parkförvaltningen


    Slötorp Dåseberga
    Järnvägar - SDJ

        Slötorp-Dåseberga 1.0
        Slötorp-Dåseberga 2.0
        Transoceans Fartyg
        Husen kring banan
        MJ-Projekt


    Dåseberga Mek. Werkstad


 

 

 Dear foreign reader, my web pages are written in Swedish as it is my native language. To read them in another language I recommend using Google Translate which I hope will provide a readable version.

 

SDJ Faktabank - Vägräcken

 

Vägräcken är en typ av detalj man bara far förbi utan att lägga närmare märke till. Visst ser man att de ser olika ut och att de håller vissa mått, men där slutar det ungefär. Så därför finns lite mer underlag här. 

 

På SDJ går det avbärarräcken utefter de flesta branterna. Det vore inte bra om något fordon for över kanten. Detta avbärarräcke är ett klassiskt svensk räcke med stengardister i antingen granit eller betong med en balk som fordonsskydd och ett rör som överliggare för att skydda fotgängare Naturligtvis är profiler och rör målade i sin vanliga "vägverksgröna" färg. Skissen nedan visar mått och profilvarianter på svenska avbärarräcken.

 

 

Skiss 3: Avbärarräcken

 

Skissen visar principmåtten för ett svenskt vägräcke sedan väldigt länge tillbaka (H0-mått inom parentes). Ståndarna (A) var gjorda av antingen sten (granit) eller betong och var ca 2 m långa. Ovanför marken stack de upp antingen ca 70 cm (9 mm) eller 90 cm (1,2 cm). 70 cm användes för skyddsbalken (B) kallad navföljare med uppgift att träffa en axel i navhöjd och då kunna tvångsstyra fordonet utefter balken. Var det brant och högt på utsidan stack ståndaren upp ytterligare ca 20 cm och det fanns ett rör (C) kallad överliggare som personfallskydd.

 

Ståndarna placerades någonstans mellan 2 och 4 m (23 - 46 mm) från varandra beroende på lokala omständigheter. Det var dock vanligt att man höll sig till tvåmeters-avståndet. Ståndaren var ca 25 cm (2,8 mm) i fyrkant oavsett om den var i sten eller betong. Betongståndarna var/är vanligen svagt rundade på toppen för bättre avrinning.

 

Skyddsbalken (B) var från början gjord av trä ca 50x250 mm. Sedan blev det en C-balk med samma mått och idag är det antingen en Kohlswa eller W-profilbalk som används. Måtten är fortfarnde ungefär desamma.

 

Överliggaren (C) gjordes vanligen av ett vanligt tvåtumsrör (0,7 mm) som längdskarvades var 6e meter (69 mm) med vanliga rörmuffar för att skapa en "oändlig" stång som skydd.

 

Förr avslutades räckena tvärt vilket har visat sig farligt om man kör på änden, så senare lade man till en avrundning både på navföljare och överliggare och idagt gräver man ner navföljaren för att det ska vara omöjligt att träffa en ände. På SDJ är det mellanvarianten som gäller, alltså betongståndare med Kohlswa-profil och röröverliggare där så krävs.

 

Bilder på verklighetens vägräcken kommer så småningom tillsammans med fler modellfoton.

 

Länkar till mer information


 

 

Mycket nöje!

 

 

daaseberga.se © 2012 - - • Privacy Policy • Terms of Use

www.daaseberga.se