Hem


    Introduktion


    Nyheter


    Parkförvaltningen


    Slötorp Dåseberga
    Järnvägar - SDJ

        Slötorp-Dåseberga 1.0
        Slötorp-Dåseberga 2.0
        Transoceans Fartyg
        Husen kring banan
        MJ-Projekt


    Dåseberga Mek. Werkstad


 

 

 Dear foreign reader, my web pages are written in Swedish as it is my native language. To read them in another language I recommend using Google Translate which I hope will provide a readable version.

 

SDJ Faktabank - Gatubelysning

 

Gatubelysning hör till en kategori detaljer man gärna vill ha med på en anläggning men hur ser det egentligen ut i verkligheten? Lite surfande på olika ställen ger lite bra underlag i alla fall, här nedan sammanställt av mig för MJ-bruk.

 

Gatubelysning


Just gatubelysningen är lite intressant i alla fall. Hur långt mellan lamporna är det egentligen? Svaret är att normalt så placeras gatlyktor med 25 till 35 meters mellanrum inom bebyggda områden vilket ger 28 till 40 cm avstånd i H0-skala. Det är egentligen ganska mycket och skulle göra att det i många fall skulle se konstigt ut med en eller två gatlyktor där man förväntar sig att det finns fler.

 

Därför gör jag så att jag i det här fallet utgår från minsta måttet och placerar därefter gatlyktorna på ett trovärdigt sätt. Med trovärdigt menar jag då att de står där man nog förväntar sig dem vare sig avståndet är rätt eller ej.

 

 

 

 

Bild 1: Gatlykteplaceringen

 

 

 

Alla gatlyktor är parallellkopplade och dragna fram till kontrollpanelen i mitten av anläggningen. Precvis som i verkligheten är gatljusen uppdelade i sektioner att passa de olika områdena på anläggningen. På bredare vägar inne i städer används ofta hängade belysning med fler än en ljuspunkt på varje lina.

 

Stolphöjder


Beroende på hur mycket ljus som beräknats och var ljuset ska finnas så använder man olika höjder på gatljusens stolpar.

 

Bild 2: Stolphöjder

 

Allmänt sett så ska gatlampan placeras så att den inte kommer ivägen för de aktuella fordonen. Därmed räcker det med mellan fyra och sex meter för belysning på gång och cykelvägar. För mer vanliga gator och vägar är utrymmeskravet större och också för att ge en bredare ljusbild. Då har man höjt lampan till mellan sex och åtta meter. För större vägar som motorvägar och så med stark trafik i hög hastighet så har stolphöjden ökats till åtta till tio meter.

 

Hängade belysning placeras vanligen på en höljd av sex till åtta meter i alla lägen.

 

 

Länkar till mer information


Nedan finns länkar till olika platser med mer information:

 

 

Mycket nöje!

 

 

daaseberga.se © 2012 - - • Privacy Policy • Terms of Use

www.daaseberga.se