Hem


    Introduktion


    Nyheter


    Parkförvaltningen


    Slötorp Dåseberga
    Järnvägar - SDJ

        Slötorp-Dåseberga 1.0
        Slötorp-Dåseberga 2.0
        Transoceans Fartyg
        Husen kring banan
        MJ-Projekt


    Dåseberga Mek. Werkstad


 

 

 Dear foreign reader, my web pages are written in Swedish as it is my native language. To read them in another language I recommend using Google Translate which I hope will provide a readable version.

 

SDJ Faktabank - Husnumrering på stationer och bangårdar

 

På bangårdsritningar ser man förutom hur och var spåren är dragna också vilka byggnader man försett en viss plats med. Naturligtvis olika många och olika stora beroende på hur stor och "viktig" platsen är.

 

I min förslagsritning över Slötorp Station på SDJ-2 finns siffror inlagda som motsvaras av byggnaderna i listan.

 

Fig 1: Förslagsritning till Slötorp station.

 

Förutom att husen var numrerade på ritningen, så fanns också det numret uppsatt på huset. Här har nummerskyltarna dessutom fått olika utseende beroende på respektive banas "grafiska profil" som vi skulle uttryckt det idag. Vanligast var nog en enkel vit skylt med hussiffran i svart och ett typsnitt som liknar Arial.

 

Det verkar ha funnits/finnas olika innehållsrika listor med något olika numreringar. Nedan finns två sådana listor som exempel på byggnadsnumrering.

 

Långa listan


  1 Stationshus

  2 Godsmagasin

  2a Omlastningsmagasin

  2b Frilastkaj

  3 Avträde för allmänheten

  4 Vattentorn

  4a Friliggande pumphus

  4b Intagningsbrunn

  5 Bod för ved, kol eller koks

  6 Lokomotivstall

  7 Ställverkshus och/eller relähus

  8 Överliggningshus

  9 Bostadshus

10 Uthus för bostadshus

11 Källare (fristående)

12 Övriga SJ tillhöriga hus enligt särskild specifikation o bg-plan

13 Uthus för banmästare/banvakt

14 Expeditionshus

15 Förrådshus

16 Hotell eller restaurang

17 Verkstadsanläggning*

18 Vagnhall

19 Ångpannehus

20 Gasverk

21 Gasklocka

22 Elektricitetsverk

23 Transformatorshus

24 Omkopplingshus

25 Utarrenderat område

26 Fristående plattformshus/-tak

27 Personal/-Manskapshus**

28 Omformarestation

29 Lokomotorstall

30 Garage för rälsbussar

31 Garage för landsvägsbussar

32 Skyddsrum

33 Cykelställ

 

* Uppdelat på 17.1 - 17.23, 17.30 för olika typer av verkstadsbyggnader

** Banmästar- och -vaktstugaYtterligare hus inom samma nummerserie betecknades med a, b, s, o.s.v.

 

 

Korta listan


  1 Stationshus

  2 Godsmagasin

  3 Avträde

  4 Vattentorn

  5 Bod för ved, kol eller koks

  6 Lokstall

  7 Ställverkshus eller personalbostäder

  9 Personalbostäder

  8, 10, 15 Uthus

11 Källare

13 Banmästarstuga

14 Banvaktstuga

16 Lastkaj av sten

17 Lastkaj av trä

18 Personplattform av sten

19 Personplattform av trä

23 Vagnvåg

24 Lyftkran

25 Vattenkran

26 Vattenpost

27 Skivsignal

28 Semafor

29 Brunn

 

 

 

 

Mycket nöje!

 

 

daaseberga.se © 2012 - - • Privacy Policy • Terms of Use

www.daaseberga.se