Hem
    Introduktion
    Nyheter
    Parkförvaltningen
        Rundvandring
        Månad för Månad
        Trädgårdsprojekt

    Dåseberga Järnvägar SDJ

    Dåseberga Mek. Werkstad

 

 

 

Projekt  - Stenpartiet

 

Vårt senaste lilla projekt. Det ställe vi valt är naturligt så till vida att det redan från början ligger som en avslutning på berg i dagen intill vår altan. På berget fanns sedan hedenhös en låg stenmur som varit till att hålla boskapen på rätt fält vid skogsbete. Den muren ska naturligtvis vara kvar! När vi flyttade in var det redan då tydligt att det skulle bli stenparti just där men då var det bara en massa vildvuxet gräs.

 

Härom året rensades gräset bort och ytan blev fri att anlägga. Några svarta glimmerskifferstenar kom på plats och ett par kvarvarande rötter med stor karaktär lämnades kvar som formelement och mer planteringsjord fylldes på som förberedelse. Då behövde också platsen strax intill ses över och den stora sten som först legat i gräsmattan baxades upp bredvid bergkanten. Miljön samlar sig.

 

 

Några av de kvarvarande växterna och en ny mörkröd kärleksört fick pryda runt stenen, liksom en japaninspirerad solcellslampa och ett litet fågelbad som är populärt bland småfåglarna och fullbordar det hela. Det som ännu ska tillkomma är någon sorts mindre träd bakom stenen för att det inte ska se så sterilt ut gentemot allt berg och stenmur.

 

 

Växterna framför och runt stenen är mossflox och taklök som början på växtlighet tillsammans med en sorts gräs med runda blad som fanns där från början. Vi väntar på att hitta rätt sorts litet träd bakom stenen för att fullborda det hela.

 

Till höger om stenen kommer då stenpartiet med sin nyanlagda yta. Det kommer att bli ett mer traditionellt stenparti med småväxter och kanske sand elelr grus över jorden. Just nu är det bara jord då all plantering inte är klar än.

 

 

En lite närmare bild på stenpartiet visar tydligare hur det blev. Fortfarnde är plantorna små, men de växer till sig till kommande säsonger. Eventullt kompletterar vi med fler av lika sorter för att fylla ut lite mer redan nu. Tanken är i alla fall att det ska bli fylligt och trevligt mot altanen. Stenarna är samma glimmerskiffer som vi använder på grusplanen.

 

Växterna hittills är:


 Alunrot, mörkröd

Lingon

Lavendel

Mossflox

Viol (men den tar nog sniglarna tyvärr)

Backtimjan

Ljung

 

/Peter

daaseberga.se © 2012 - - • Privacy Policy • Terms of Use

www.daaseberga.se