Hem
    Introduktion
    Nyheter
    Parkförvaltningen
        Rundvandring
        Månad för Månad
        Trädgårdsprojekt

    Dåseberga Järnvägar SDJ

    Dåseberga Mek. Werkstad

 

 

 

Projekt  - En Japaninspirerad grusplan

 

Som blickfång utanför köksfönstret samt från skogsstigen och som rumsdelare gjorde vi en japaninspirerad liten grusplan med vit marmorsingel och svarta stigstenar av glimmerskiffer.

 

Ytan blev "ledig" i samband med att vi tog bort bågra träd som stod alldeles för nära huset. Det som blev kvar såg lite tråkigt ut så det behövdes bli lite nytt. Eftersom både min fru och jag gillar när det ser lite stilrent ut och har en touch av asien så blev det en sådan här liten plan.

 

 

Först togs den gamla växtligheten bort. Grästuvor och smårötter från de borttagna träden rensades ut och ny planteringsjord fylldes på. Tanken var nämligen at det ska finnas lite väl utvalda växter på väl valda ställen i ytan. Ovanpå det nya jordlagret kom en täckning med markduk för att hålla marmorsingeln renare och minska risken för smågräs i ytan.

 

Hål för stubbe och ett par större rötter skars ut och sedan fylldes marmorsingeln på hink för hink. När ett lagom lager kommit på plats var det dags att placera ut stigstenarna på ytan. De blev lagda på ett behagligt stegavstånd från varandra och så att de markerar var det är lämpligt att gåöver grusytan. Stigstenarna vägdes av med marmor singel och när allt låg rätt så fylldes mer singel på så att ytan är jämn och slät.

 

På bilderna är grusplanen nygjord och ännu har inte alla växter kommit på plats. Vi ser två grästuvor bort mot tallstammen och en Klematis som klättrar på en ställning på stammen. 

 

Strax till höger om tallstammarna på bilden ovan ser vi skogsstigen. Om vi tar en bild även från det hållet så ser grusytan ut så här.

 

 

I den här vinkeln syns stenarnas placering lite bättre samt att det är mycket stor skillnad i synintryck när man kommer på det här hållet. Det ser inte ut som samma trädgård faktiskt. Det blev bättre än väntat.

 

Den här planen skapades 2006 och nu när jag skriver det här sex år senare så har det i viss mån blivit mer färdigt. Växterna har bytts ut då vi märkte att det är torrt och lite känsligt på andra sätt. Det har dessutom tillkommit både belysning och en dekorationsfågel för att göra det mer komplett. Bilden nedan visar utseendet nu 2012. 

 

 

Material och växter 


 •  Planteringsjord som resättning för gamla grästuvor och smårötter.

 • Markduk för att täcka ytan.

 • En 250 kg storsäck med marmorsingel 

 • En liten klotformad gran

 • En tuva Älggräs

 • En tuva Alunrot av den rostfärgade sorten

 • En tuva svart dekorationsgräs

 • En Klematis Jackmanii  (mörkblå)

 • En Klematis Nelly Moser (Vinröd)

 • En tuva starrgräs.

 • En solcellslykta i "japansk" form och en svart dekorationsfågel av järn.

 

Mycket lyckad yta som så småningom kanske utvecklas vidare.

 

/Peter

 

daaseberga.se © 2012 - - • Privacy Policy • Terms of Use

www.daaseberga.se