Hem
    Introduktion
    Nyheter
    Parkförvaltningen
        Rundvandring
        Månad för Månad
        Trädgårdsprojekt

    Slötorp Dåseberga
    Järnvägar - SDJ


    Dåseberga Mek. Werkstad

 

 

 

Projekt  - En liten trädgårdsbod

 

Antalet elektriska trädgårdsverktyg och andra större redskap och utrustning för husskötsel pockade på bättre förvaring och det blev den lilla behändiga bod vi nu har i köksträdgården. Ett enmansbygge under en intensiv vår blev lagom färdigt till växtsäsongen började. Här nedan följer en översiktlig beskrivning av bygget.

 

 

Materialet jag använt kommer bland annat från det stora målningsarbetet där jag gjorde ställningar runt huset av tryckimpregnerat virke. Baktanken var att det enkelt kunde användas till bland annat denna bod. Bilden visar den färdiga boden där gräsytan ännu inte har hunnit växa till sig.

 

Vi valde att lägga boden längst ner till vänster på den yta vi använder för köksträdgården. Placeringen är så nära gränsen till grannen bakom att man bara har en knapp yta för vård och ans av baksidan av boden. Den är tänkt att stjäla så lite plats som möjligt från köksträdgårdens yta. Efter att ha fått bredvidliggande och bakomvarande grannars OK så började bygget med utgrävning av ytan där boden ska stå. Plintar grävdes ner och vägdes av och golvbjälklaget byggdes upp med 28x120 restmaterial från ställningsbygget tidigare år.
Skissen nedan visar planeringen av golvbjälklaget.
 

 

 

 

När plintarna av lecablock var nergrävda och avvägda så lade jag ut markduk och makadam för att undvika onödig växtlighet under boden. Ramen byggdes som syns på skissen och bottenbjälklagsskivor lades in för att bära isoleringen. Slutligen lade jag ett golv av 21x120 råspont över hela ytan så att jag fick ett plant däck att arbeta vidare på. Nästa bild visar golvet färdigt på sin plats bredvid det glesa planket till grannen bakom. 

 

 

 

Golvet fixerades i plintarna med vinkeljärn och lecaskruv i varje plint. Det lär inte flytta på sig.
Nästa steg var att bygga väggarna. Det gjorde jag som enskilda ramar med kortlingar som moduler av 45x70 reglar, det behövs inte mer i en bod även om den är isolerad. Väggmodulerna monterades mot golvet och mot varandra. För att få dem i lod åt alla håll använde jag spikband i kryssform på de tre väggar som inte har öppning. Det var öätt att med spännband dra dem till rätt läge och fixera med spikbandet. Det är dessutom ett enkelt sätt för en ensam person att göra det. Jag hade också gjort fyra takstolar med 15 graders vinkel (matchar vinkeln på vårt garage som är närmaste av våra byggnader).
Takstolarna fästes i hammarbanden med sedanvliga vinklar och taket kläddes med 21x120 råspont som underlag för betongtakpannorna vi hade över från takpannebytet härom året. Takpapp på och då ser boden ut så här.
 

 

 

Nu ser vi hur stommen ser ut och det är snedsträvor endast i framväggen på var sida dörren. Det tar sig.

Dags för vindpappen som ska hindra att det blåser genom isoleringen. Däremot är pappen inte vattentät vilket gör att eventuell fukt inifrån kan krypa ut genom pappen. Med pappen på plats spikade jag spikläkt för ytterpanelen som jag valt till stående Z-panel. Den är både snygg och effektiv att sätta upp.

Med panelen uppe blev det grundmålning och sedan foder runt dörr och vid hörnen. Färdigmålning med två lager avslutade det jobbet och nu ser boden ut så här.
 

 

 

 

En bräda nedanför panelen - den gråmålade - är tänkt att hindra smådjur att krypa in under boden men då den har springor både ovanför och under så kan vinden fortfdarande blåsa genom utrymmet och hålla det torrt.

Insteget är fortfarande för högt så det behövs en trappa. Två steg blev lagom och jag behövde få till en lösning så att jag enekelt kan köra in gräsklipparen utan att lyfta - hmmm. Bilden endan visar trappan på plats.
 

 

 

 

Lösningen blev att göra översta stegplanet dubbelt i tjocklek och den översta delen kan fällas som en ramp att köra klipparen på, så här: 

 

  

 

Lösningen blev lyckad och fungerar alldeles utmärkt. Kvar att göra var nu bara att dra in en del el för uttag vid boden och en lampa ovanför dörren. Belysning inne i boden behövs inte. Sagt och gjort och med lämplig assistans ser det nu ut så här. 

 

 

 

Uttag på väggen ca 130 cm över mark och en lampa över dörren. Lampan tänds samtidigt med övrig utebelysning på köksträdgårdssidan. Därmed är bodbygget klart och markplaneringen framför är avslutad. Vid den här tiden började också jorden reda sig ordentligt så nu satte årets köksträdgårdsarbete igång på riktigt. 

 

 

Material och Verktyg


Följande material användes:

 

 • 28x120 tryckt regel för golvstommen, den stående delen.
 • 21x95 tryckt plank för golvstommen, liggande delen.
 • Trossbottenskivor
 • 120 isolering till golvet.
 • 45x75 regel till väggmodulerna.
 • 28x120 tryckt till takstolarna (4 st)
 • 21x120 råspont till undertaket.
 • Underlagspapp
 • Ströläkt och bärläkt för betongpannor
 • Betongpannor (överblivet från takbytet)
 • 45x45 trekantregel till vindskiva/undertaksanslutningen.
 • 21x120 och 21x145 panel till vindskivorna.
 • Vindpapp till väggarnas utsida.
 • 21x45 spikregel som underlag till ytterpanelen.
 • 21c120 Z-panel (ytterpanel)
 • 21x95 och 21x120 panel till foder och hörn.
 • 21x120 tryckt panel till grundbrädan (den grå)
 • 28x120 tryckt till trappan.
 • Golvlack till golvet. (två lager)
 • Färg till väggar, foder och grundbräda.
 • Elmateriel till uttag och belysning.
 • Dörr och låsbeslag.

 

En enkel men nyttig bod som numera pryder sin plats i köksträdgården.

 

/Peter 

 

daaseberga.se © 2012 - - • Privacy Policy • Terms of Use

www.daaseberga.se