Hem
    Introduktion
    Nyheter
    Parkförvaltningen

    Slötorps Gästgiveri

    Dåseberga Järnvägar SDJ

    Dåseberga Mek. Werkstad

    Gör-Det-Själv Projekt-DIY


    Dåseberga Butik


         

 

 

 

Välkommen till Dåseberga

Dessa sidor om Dåseberga handlar om mina hobbyintressen i allmänhet och modelljärnväg i synnerhet. Hobbygrenarna trädgårdsskötsel, modelljärnvägar och mekanisk verkstad kan först tyckas oförenliga, men efterhand märks det att de hänger ihop på ett sätt eller annat. Sidorna om Dåseberga ger mig dessutom möjligheten att berätta vad jag gör genom att väva in det i en berättelse kring en fiktiv plats. Verklighet och fiktion i förening.

Men varför just Dåseberga? Jo, Dåseberga är ena ändstationen i min modellvärld som avses återspegla ett lite småsömnigt 50-60-tal före rivningsraseriet. Dåseberga stads vapen är en fantasikonstruktion med ett gyllene sovande lejon på en purpurröd bakgrund och den latinska devisen ROBUR SOMNUS (Sömn Ger Styrka).

 

 

Den gemensamma faktorn är modellbygget där metallarbetet ingår som en del, liksom trädgårdsjobbet som bidrar med insikter i natur och miljö. De blir därmed olika facetter av samma diamant. För att sätta det hela i en möjlig miljö, har jag också börjat skapa en berättelse kring Dåseberga. Alltihop bara för mitt höga nöjes skull.


Naturligtvis gör jag mer än det här, men det hör till det vanliga, dagliga och normala som jobb, familj, bostad, fordon och med jämna mellanrum diverse renoveringsarbeten. De här beskrivna hobbyverksamheterna sker alltså på tiden som blir över.

Uppdateringar av de här sidorna görs då och då men annonseras alltid under rubriken Nyheter till vänster.

 

Avslutningsvis ska sägas att copyright, det vill säga upphovsrätt till både text och bilder på den här siten äger jag. Material får därför inte kopieras eller publiceras av någon annan utan att vi kommit överens om det.

 

Vänligen

 

Peter

 

Har du kommentarer eller frågor så är mailadressen:

 

 

 

daaseberga.se © 2012 - - • Privacy Policy • Terms of Use

www.daaseberga.se