Hem
    Introduktion
    Nyheter
    Parkförvaltningen
    Slötorp Dåseberga
    Järnvägar - SDJ

    Dåseberga Mek. Werkstad
        Bänkar och Förvaring
        Handverktyg m m
        Mina Maskiner
        Verkstadsprojekt
        Länkar & Litteratur

 

 

 Dear foreign reader, my web pages are written in Swedish as it is my native language. To read them in another language I recommend using Google Translate which I hope will provide a readable version.

 

Planskivetillbehör

 

En del arbeten i svarven görs bäst med arbetet uppsatt på planskivan. När det behövde göras visade det sig att det inte finns någon liten vinkelhylla att använda för en del uppsättningar. Inte heller några särskilda skruvar för det.

 

Det finns alltså ett behov av att få fram en liten vinkelhylla för användning på planskivan. Den hyllan används för att spänna upp arbeten som kräver upspänning i linje med svarvens axel. Måtten på vinkelhyllan bestämde jag enligt skiss 1 nedan.

 

 

Skiss 1: Vinkelhyllans mått

 

Jag hade en bit gjutjärnsvinkel liggande i lådan som jag köpt från College Engineering Supplies i UK för länge sedan för just det här ändamålet. Den järnbiten plockades fram och sågades till grovt i längd innan den sattes upp i fräsen för att komma till angivna mått och verkligen vara i vinkel.

 

Bild 1: Utgångsmaterialet 

 

Biten bearbetade jag enligt följande. Först filade jag av de breda ytorna från större ojämnheter och så att materialet låg utan att vagga på fräsbordet. Sedan vinkeln spänts fast fräste jag av den ena smala kanten så att den blev jämn. Den är nu parallell med den yta som ligger mot fräsbordet. Gjorde likadant med den andra smalsidan och har nu två kanter som är parallella med var sin breda sida och som är ett plant underlag mot fräsbordet.

 

Nu monterade jag upp en större vinkelhylla på fräsbordet, ställde den nya vinkeln på en av de frässta kanterna och spände fast den för att fräsa av en bred sida. En stund fräsande senare var den första breda sidan färdig och jag vände vinkeln och fortsatte med nästa. Nu har jag en vinkel som har parallella kanter mot sina bredsidor och bredsidorna är vinkelräta gentemot varandra.

 

Dags för kortsidorna som ska vara vinkelräta gentemot båda smal och bredsidorna hur man än vänder vinkeln. Det löste jag genom att montera upp en rundvinkel på fräsbordet och spänna fast den nya i både den stora vinkeln och i rundvinkeln. Nu kommer kortsidan att bli vinkelrät åt alla håll samtidigt. Efter att båda sidor blivit gjorda filades kanterna av.

 

Nu dags för de avlånga fästspåren i vinkeln. Jag har kommit fram till att på den här lilla vinkeln så blir 8 mm breda spår lagom att passa för 6 mm skrivar  som överallt annars i verkstaden. Hålplaceringen mättes upp enligt ritningen och frästes ut. Avslutningsvis använde jag en försänkare för att enklare fräsa bort eggen från hålkanterna på utsidan av vinkeln. Insidan fick bli handgradad. Slutresultatet blev bra.

 

Bild 2: Den färdiga vinkeln. 

 

Med vinkeln färdig kunde jag konstatera att det behövdes lite till förstås. Det fanns inga fästskruvar så jag gjorde två flänsmuttrar som passade i de 12 mm breda spåren i planskivan för att göra det enklare vid uppsättning. En bit av flänsen var tvunget att ta bort så att muttern kommer så nära monteringsringen på baksidan som möjligt.

 

Passade också på att ta ett mycket tunt tag med ett svarvstål över ytan på planskivan då den var mycket grov vid leverans och jag ville vara säker på att den verkligen var plan. Det var den men numera är den lite slätare och trevligare att arbeta med. Nedan ser vi planskivan, vinkeln, dess fästskruvar och cylindern som ska bearbetas.

 

Bild 3: De olika delarna till planskivan.

 

Väl uppsatt på planskivan ska det se ut som följer. Nu är cylinderns ventilsida vänd mot svarvstålet och helt parallell med planskivan.

 

Bild 4: Hela uppsättningen på plats.

 

Nu kan ytan svarvas av och centrum markeras för kommande jobb. Ett nytt tillbehör har blivit till som lovar gott för framtiden.

 

 

 

 

daaseberga.se © 2012 -   • Privacy Policy • Terms of Use

www.daaseberga.se